Personal Coaching

Geloof jij (net als wij) dat een effectieve coach:

  • Over goede empathische vaardigheden beschikt?
  • Uitstekend kan luisteren?
  • Geloofwaardig is?
  • Werkt vanuit verbinding en contact?
  • Haar eigenheid steeds opnieuw tegen het licht houdt?
  • Geloofwaardigheid en integriteit als belangrijke waarden uitdraagt?
  • Zeer bereid is haar coachee uit te dagen door scherpe waarnemingen te delen?
  • Haar eigen persoonlijke en werkgerelateerde ervaringen in durft te zetten om het coachingsproces toe te lichten?

Neem dan contact op met StapWerk voor een kennismakingsgesprek. Dit gesprek duurt een uur en is kosteloos.

Aanbeveling

“Ik ben ontzettend blij met de coachinglessen die ik van Marjolein heb ontvangen. Ze heeft met haar warme doch zeer scherpe waarnemingsvermogen me laten zien hoe jezelf zijn op een podium een kracht kan zijn, terwijl ik juist dacht dat ik mezelf moest beschermen tegen mijn kwetsbaarheid.

Daar waar ik eerst stond te trillen op mijn benen en me totaal niet in staat voelde de muziek te dragen en uit te dragen die ik maak, hielp Marjolein me met haar doeltreffende coaching om te genieten van alles wat ik op het podium doe.”

Jyoti Verhoeff, zangeres 

Coaching en intervisie binnen de gerechtelijke macht

Sinds 2013 heb ik ervaring opgedaan met het begeleiden en coachen van rechters en juridisch medewerkers.

De rechterlijke organisatie investeert – als lerende organisatie –  in kwaliteit en persoonlijke ontwikkeling. Door met regelmaat te reflecteren op eigen handelen en een ieder aan te spreken op haar talent, wordt gewerkt aan verdere professionalisering van de medewerker en dus van de organisatie. Wij ondersteunen dit proces dmv persoonlijke coaching en intervisie.

Aanbeveling:

“Haar scherpe vragen, de aanmoediging om vanuit mijn eigen kracht keuzes te maken en het toevoegen van een theoretisch kader hebben een bijdrage geleverd aan een mooie nieuwe stap. (Mr. K. Schaffels, Raadsheer-Commissaris)”