Stichting TriASS, zelfstandig wonen kun je leren!

Woontrainingscentrum (WTC) voor jongvolwassenen met autisme in Wijk aan Zee

Als je een stoornis in het autistisch spectrum hebt, wil je net als alle anderen je eigen leven leiden: wonen, je diploma halen, werken en je vrije tijd besteden. Alles wat je nodig hebt om te kunnen leven, kun je leren in het Woontrainingscentrum TriASS in Wijk aan Zee. Wonen en trainen is hier tijdelijk en verloopt in fases. Er zijn drie fases en iedere fase duurt een jaar.

Het WTC is er voor jongvolwassenen vanaf 18 jaar met een stoornis in het autistisch spectrum. Iedereen die wil investeren in de toekomst is welkom bij het WTC.

WAT LEER JE ALLEMAAL BIJ HET WTC?

Bij het Woontrainingscentrum leer je alles wat nodig is om zo zelfstandig mogelijk te wonen en leven. Belangrijke thema´s hierin zijn:

 • Persoonlijke verzorging.
 • Huishoudelijke vaardigheden zoals koken en boodschappen doen, maar ook het wassen van kleding en het repareren van kleine zaken.
 • Omgaan met financiën.
 • Inzicht krijgen in de sociale kaart: je leert bij wie je terecht kunt voor bepaalde zaken, bijvoorbeeld waar de huisarts en tandarts spreekuur houden.
 • Aangaan en onderhouden van sociale contacten.
 • Invulling geven aan vrije tijd, zodat je naast je school of werk ook leert wat voor activiteiten je kunt doen.
 • Zelfstandig reizen met het openbaar vervoer.
 • Planning en organisatie met betrekking tot het behalen van je diploma.
 • Het vinden en behouden van stage en werk.

WAT ZIJN DE EISEN?

 • Of je in aanmerking komt voor wonen bij het WTC wordt samen met de WMO in de gemeente waar je woont, bekeken. Dit proces wordt volledig door ons begeleid en ondersteund.
 • Het is ook heel belangrijk dat je gemotiveerd bent, want anders kun je geen vaardigheden leren.
 • Je moet een vorm van dagbesteding hebben, zoals werk, onderwijs of stage.
 • Na de training moet je de mogelijkheid hebben weer thuis te gaan wonen, want het lukt niet altijd om meteen een andere woonplek te vinden.

HOE GAAT HET IN Z’N WERK?

Iedereen die in het WTC gaat wonen, krijgt een persoonlijke begeleider (cluster pb-er). Samen met jou, je ouders of vertegenwoordigers en de cluster pb-er wordt het ondersteuningsplan opgesteld. Daarin wordt alles zoveel mogelijk aan jouw eigen behoeften aangepast.

Ook is het belangrijk om informatie uit te wisselen en alles goed op elkaar af te stemmen. Daarom is er vier keer per jaar een evaluatiegesprek met jou, je ouders of vertegenwoordigers en je cluster pb-er. Uiteindelijk ben je zélf verantwoordelijk voor wat er gebeurt na jouw verblijf in het WTC. Wil je weer terug naar je ouders of ga je een woning zoeken? Dat is afhankelijk van wat jij wilt en kunt. De medewerkers van het WTC denken met je mee en geven je advies.

WONEN, ONDERWIJS  EN ARBEID IN HET WTC

Het Woontrainingscentrum ligt in Wijk aan Zee.
Er kunnen negen mensen wonen, die allemaal werken aan hun toekomst.

Iedereen heeft een eigen zit-/slaapkamer en kan gebruikmaken van gemeenschappelijke voorzieningen, zoals een gezamenlijke huiskamer, keuken, douche en toilet.

Onze missie is om jong volwassenmensen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) te begeleiden naar een kans op een zo volwaardig mogelijk maatschappelijk bestaan. Hierbij worden coaching, advies en training ingezet binnen de drie leefdomeinen: wonen, onderwijs en arbeid.

CONTACT

Voor meer informatie kun je terecht bij Stichting TriASS, telefoon 023-5316288 of 06-45301954

Daarna kun je vrijblijvend een afspraak met ons maken.